Alexander Huber am 28. April 2008 in Göppingen

Zum 70-jährigen Jubiläum der Bergwacht Göppingen kommt Alexander Huber am 28. April 2008 nach Göppingen! Infos unter: www.bergwacht-goeppingen.de > Aktuelles > Jubiläum

QuelleRaimund Wimmer